Contact


Competition held in Pruszków, Poland
street: Bohaterów Warszawy, no. 4
Znicz stadium

    KONTO BANKOWE UKS TOP DANCE/ BANK ACCOUNT OF TOP DANCE CLUB

    Number: 65 1090 1056 0000 0001 4246 6558
    IBAN:
    SWIFT BIC:
    Name: Uczniowski Klub Sportowy Top Dance