Contact


Competition held in Raszyn, Poland
street: Sportowa 30
Centrum Sportu Raszyn

    KONTO BANKOWE UKS TOP DANCE/ BANK ACCOUNT OF TOP DANCE CLUB

    Number: 65 1090 1056 0000 0001 4246 6558
    IBAN:
    SWIFT BIC:
    Name: Uczniowski Klub Sportowy Top Dance