Zalecenia i zasady bezpieczeństwa dla publiczności i zawodników

Turniej odbywa się zgodnie z „wytycznymi do organizacji zawodów sportowych Federacji Tańca Sportowego podczas trwania epidemii” pozytywnie zaopiniowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Organizatorzy dokładają wszelkich starań aby impreza odbyła się przy pięknej aranżacji oraz niezapomnianej atmosferze ale przede wszystkim w bezpiecznych warunkach.

W wytycznych można zapoznać się ze wszelkimi obowiązującymi zasadami dla gości turnieju oraz zawodników. Przypominamy o najważniejszych dla publiczności:

  • Zakup biletów wyłącznie online
  • Widzowie z objawami grypopodobnymi nie będą wpuszczani na teren imprezy
  • Widzowie, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni, nie mogą wejść na teren imprezy
  • Na hali sportowej widz musi zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się w obiekcie sportowym do momentu zajęcia miejscach
  • Publiczność będzie mogła zająć nie więcej niż 50% miejsc dla niej przewidzianych na halach i salach sportowych zgodnie z poniższymi zasadami: co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie.
  • Dystans społeczny min. 1,5 metra obowiązuje zgodnie z wytycznymi GIS

Więcej informacji na temat aktualnych zaleceń na Serwisie Rzeczypospolitej Polski